top of page

Převod podniku z fyzické osoby na právnickou

Založení nové
společnosti
Příprava podkladů pro registraci
Příprava podkladů pro převod smluv ZP na novou společnost

Založení nové společnosti

Založíme pro Vás zcela novou společnost, včetně všech nezbytných administrativních záležitostí.

Analýza vyůčtování

Příprava podkladů pro registraci

Pro nově založenou společnost vyhotovíme podklady nezbytné pro registraci zdravotnického zařízení u příslušného Krajského úřadu, včetně žádosti o registraci.

Vyhodnocení možností
Analýza vyůčtvání

Příprava podkladů pro převod smluv ZP na novou společnost

V návaznosti na získání registrace pro poskytování zdravotních služeb, vyhotovíme poklady k převodu smluv se zdravotními pojišťovnami na novou společnost.

bottom of page