top of page

Právní poradenství se specializací na zdravotní právo

Právní rozbory platné legislativy
Nastavení právního rámce smluvní dokumentace
Zajištění zastoupení ve sporech spolupracujícími advokáty

Právní rozbory platné legislativy

Zajistíme právní rozbor a důkladné posouzení základních problémů vyplývajících z platné legislativy a ustálené judikatury při aplikaci a výkladu zákonů vztahujících se k problematice zdravotnictví, včetně přípravy a revizí obchodních smluv, konzultací obsahu jednotlivých zákonů a podzákonných předpisů, včetně úhradových vyhlášek.

Analýza vyůčtování

Nastavení právního rámce smluvní dokumentace

Zajišťujeme poradenství při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, včetně úhradových dodatků a upozorníme Vás na možná rizika vyplývající z předkládaných návrhů smluvních dokumentů, včetně návrhů na úpravu dokumentace.

Poskytujeme konzultace a navrhujeme optimální řešení na úpravu smluvní dokumentace uzavírané s obchodními partnery a pacienty v souvislosti s výkonem Vaší činnosti.

Provedeme komplexní kontrolu vnitřní dokumentace ZZ, jejíž náležitosti vyplývají ze zákonů a podzákonných předpisů.

Vyhodnocení možností
Analýza vyůčtvání

Zajištění zastoupení ve sporech spolupracujícími advokáty

V případě sporu nebo hrozícího sporu Vám, v kooperaci s renomovanými právníky specializovanými na zdravotní právo, zajistíme právní poradenství, analýzu rizik spojených s hrozícím sporem či přímo zastoupení u soudního nebo správního řízení.  

V případě hrozícího sporu jsme schopni za Vás, na základě plné moci, aktivně a důrazně  jednat s protistranou a hledat takové řešení, aby na Vás mělo minimální dopad.

Věnujte se své odborné práci a starosti přenechejte nám.

bottom of page