Právní poradenství se specializací na zdravotní právo

Právní rozbory platné legislativy
Nastavení právního rámce smluvní dokumentace
Zajištění zastoupení ve sporech spolupracujícími advokáty

Právní rozbory platné legislativy

Zajistíme právní rozbor a důkladné posouzení základních problémů vyplývajících z platné legislativy a ustálené judikatury při aplikaci a výkladu zákonů vztahujících se k problematice zdravotnictví, včetně přípravy a revizí obchodních smluv, konzultací obsahu jednotlivých zákonů a podzákonných předpisů, včetně úhradových vyhlášek.

 

Nastavení právního rámce smluvní dokumentace

Zajišťujeme poradenství při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, včetně úhradových dodatků a upozorníme Vás na možná rizika vyplývající z předkládaných návrhů smluvních dokumentů, včetně návrhů na úpravu dokumentace.

Poskytujeme konzultace a navrhujeme optimální řešení na úpravu smluvní dokumentace uzavírané s obchodními partnery a pacienty v souvislosti s výkonem Vaší činnosti.

Provedeme komplexní kontrolu vnitřní dokumentace ZZ, jejíž náležitosti vyplývají ze zákonů a podzákonných předpisů.

 
 

Zajištění zastoupení ve sporech spolupracujícími advokáty

V případě sporu nebo hrozícího sporu Vám, v kooperaci s renomovanými právníky specializovanými na zdravotní právo, zajistíme právní poradenství, analýzu rizik spojených s hrozícím sporem či přímo zastoupení u soudního nebo správního řízení.  

V případě hrozícího sporu jsme schopni za Vás, na základě plné moci, aktivně a důrazně  jednat s protistranou a hledat takové řešení, aby na Vás mělo minimální dopad.

Věnujte se své odborné práci a starosti přenechejte nám.