top of page

Ocenění hodnoty podniku

Stanovení hodnoty zdravotnického zařízení

Zajistíme, v  kooperaci s renomovanými  a ověřenými znalci, ocenění Vaší lékařské praxe (ZZ), a to jak pro účely posouzení obvyklých cen obchodních transakcí (prodej či koupě ZZ), tak i pro případy transformace podniku fyzické osoby na s.r.o., vklady závodu, tak pro účely jiné, včetně řízení občanskoprávních (dědictví, společné jmění manželů, apod.) a řízení se státní správou (zejména v daňové oblasti).

bottom of page